Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 305
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
UROGEROLAN 80MG TBL FLM 84 I
0173526 29/ 804/16-C     M04AA03 B
UROGEROLAN 80MG TBL FLM 98 I
0173527 29/ 804/16-C     M04AA03 B
UROGEROLAN 80MG TBL FLM 14 II
0173528 29/ 804/16-C     M04AA03 B
UROGEROLAN 80MG TBL FLM 28 II
0173529 29/ 804/16-C     M04AA03 B
UROGEROLAN 80MG TBL FLM 42 II
0173530 29/ 804/16-C     M04AA03 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09