Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 10
0244992 15/ 606/16-C ertapenema.pdf ertapenema.pdf J01DH03 R
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 5
0244991 15/ 606/16-C ertapenema.pdf ertapenema.pdf J01DH03 R
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 10
0136763 15/ 606/16-C     J01DH03 B
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 1
0244990 15/ 606/16-C ertapenema.pdf ertapenema.pdf J01DH03 R
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 5
0136762 15/ 606/16-C     J01DH03 B
ERTAPENEM AUROVITAS 1G INF PLV CSL 1
0136761 15/ 606/16-C     J01DH03 B
ERTAPENEM FRESENIUS KABI 1G INF PLV CSL 10
0135053 15/ 509/16-C ertapenemf.pdf ertapenemf.pdf J01DH03 R
INVANZ 1G INF PLV CSL 1
0025746 EU/1/02/216/001 invanz.pdf invanz.pdf J01DH03 R
INVANZ 1G INF PLV CSL 10
0028137 EU/1/02/216/002 invanz.pdf invanz.pdf J01DH03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09