Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EPTIFIBATIDE ACCORD 2MG/ML INJ SOL 1X10ML
0209094 EU/1/15/1065/002 eptifibati.pdf eptifibati.pdf B01AC16 R
EPTIFIBATIDE ACCORD 0,75MG/ML INF SOL 1X100ML
0209093 EU/1/15/1065/001 eptifibati.pdf eptifibati.pdf B01AC16 R
INTEGRILIN 2MG/ML INJ SOL 1X10ML
0025745 EU/1/99/109/002 integrilin.pdf integrilin.pdf B01AC16 R
INTEGRILIN 0,75MG/ML INF SOL 1X100ML
0025744 EU/1/99/109/001 integrilin.pdf integrilin.pdf B01AC16 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10