Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 368
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 50X0,2ML I
0125286 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 50X0,4ML I
0125287 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 50X0,6ML I
0125288 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 50X0,8ML I
0125289 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 50X1ML I
0125290 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 10X0,2ML I
0115400 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 10X0,4ML I
0115401 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 10X0,6ML I
0115402 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I
0115403 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I
0115404 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 2X0,2ML I
0115405 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 2X0,4ML I
0115406 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 2X0,6ML I
0115407 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 2X0,8ML I
0115408 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 2X1ML I
0115409 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 50X0,2ML III
0230144 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 5X0,2ML III
0230145 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 6X0,2ML III
0230146 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 20X0,2ML III
0230147 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 30X0,2ML III
0230148 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08