Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 368
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML III
0230270 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 2X1ML III
0230271 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 50X1ML III
0230272 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 5X1ML III
0230273 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 6X1ML III
0230274 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 12X1ML III
0230275 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 20X1ML III
0230276 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 24X1ML III
0230277 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 30X1ML III
0230278 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 100X1ML III
0230279 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 3X10X1ML III
0230280 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 9X10X1ML III
0230281 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 30X0,6ML II
0230200 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 100X0,6ML II
0230201 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 3X10X0,6ML II
0230202 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 9X10X0,6ML II
0230203 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 10X0,6ML III
0230204 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 2X0,6ML III
0230205 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 50X0,6ML III
0230206 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 5X0,6ML III
0230207 16/ 250/93-C/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. duben 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. březen 2019 v 00:08