Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADADUT 0,5MG CPS MOL 60
0237418 87/ 866/16-C adadut.pdf adadut.pdf G04CB02 R
ADADUT 0,5MG CPS MOL 90
0173848 87/ 866/16-C     G04CB02 B
ADADUT 0,5MG CPS MOL 10
0237420 87/ 866/16-C adadut.pdf adadut.pdf G04CB02 R
ADADUT 0,5MG CPS MOL 30
0237421 87/ 866/16-C adadut.pdf adadut.pdf G04CB02 R
ADADUT 0,5MG CPS MOL 50
0237422 87/ 866/16-C adadut.pdf adadut.pdf G04CB02 R
ADADUT 0,5MG CPS MOL 90
0237419 87/ 866/16-C adadut.pdf adadut.pdf G04CB02 R
ADADUT 0,5MG CPS MOL 60
0173847 87/ 866/16-C     G04CB02 B
ADADUT 0,5MG CPS MOL 50
0173846 87/ 866/16-C     G04CB02 B
ADADUT 0,5MG CPS MOL 30
0173845 87/ 866/16-C     G04CB02 B
ADADUT 0,5MG CPS MOL 10
0173844 87/ 866/16-C     G04CB02 B
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228764 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228763 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228765 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADUTRYO 0,5MG CPS MOL 10
0134928 87/ 884/15-C adutryo.pdf adutryo.pdf G04CB02 R
ADUTRYO 0,5MG CPS MOL 30
0134929 87/ 884/15-C adutryo.pdf adutryo.pdf G04CB02 R
ADUTRYO 0,5MG CPS MOL 90
0134932 87/ 884/15-C adutryo.pdf adutryo.pdf G04CB02 R
ADUTRYO 0,5MG CPS MOL 60
0134931 87/ 884/15-C adutryo.pdf adutryo.pdf G04CB02 R
ADUTRYO 0,5MG CPS MOL 50
0134930 87/ 884/15-C adutryo.pdf adutryo.pdf G04CB02 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228748 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228750 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09