Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENDOXAN 50MG TBL OBD 1000
0247382 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 500
0247381 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 200
0247380 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 50 II
0247379 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 100
0221511 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 50 I
0221510 44/ 085/17-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 200MG INJ/INF PLV SOL 20X1
0225601 44/ 049/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 200MG INJ/INF PLV SOL 5X1
0225600 44/ 049/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 500MG INJ/INF PLV SOL 5X1
0225599 44/ 050/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 500MG INJ/INF PLV SOL 2X1
0225598 44/ 050/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 1G INJ/INF PLV SOL 5X1
0225597 44/ 051/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 1G INJ/INF PLV SOL 2X1
0225596 44/ 051/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 50MG TBL OBD 50
0185374 endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 F
ENDOXAN 1G INJ/INF PLV SOL 1
0084231 44/ 051/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0084230 44/ 050/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R
ENDOXAN 200MG INJ/INF PLV SOL 10X1
0084229 44/ 049/97-C endoxan.pdf endoxan.pdf L01AA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09