Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 106
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FROMILID 250MG TBL FLM 14
0053282 15/ 421/99-C fromilid.pdf fromilid.pdf J01FA09 R
FROMILID 125MG/5ML POR GRA SUS 1X60ML
0058491 15/ 194/02-C fromilid.pdf fromilid.pdf J01FA09 R
FROMILID 500MG TBL FLM 14
0053283 15/ 422/99-C fromilid.pdf fromilid.pdf J01FA09 R
FROMILID 500 500MG TBL FLM 14
0132560 15/ 422/99-C/PI/001/12 fromilid50.pdf fromilid50.pdf J01FA09 R
FROMILID UNO 500MG TBL RET 7
0023314 15/ 007/05-C fromilidun.pdf fromilidun.pdf J01FA09 R
FROMILID UNO 500MG TBL RET 14
0023315 15/ 007/05-C fromilidun.pdf fromilidun.pdf J01FA09 R
KLABAX 500 MG 500MG TBL FLM 14
0016476 15/ 222/03-C     J01FA09 B
KLABAX 500 MG 500MG TBL FLM 14
0219550 15/ 222/03-C klabax.pdf klabax.pdf J01FA09 R
KLACID 125MG/5ML POR GRA SUS 60ML
0235803 15/ 634/94-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 125MG/5ML POR GRA SUS 100ML
0235804 15/ 634/94-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 250MG TBL FLM 14
0235805 15/1157/94-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 250MG TBL FLM 10
0235806 15/1157/94-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 500MG TBL FLM 20
0235807 15/ 374/97-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 500MG TBL FLM 14
0235808 15/ 374/97-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 250MG/5ML POR GRA SUS 50ML
0235809 15/ 355/98-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 250MG/5ML POR GRA SUS 60ML
0235810 15/ 355/98-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 250MG/5ML POR GRA SUS 100ML
0235811 15/ 355/98-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 500MG INF PLV CSL 1
0235812 15/ 236/99-C klacid.pdf klacid.pdf J01FA09 R
KLACID 500MG INF PLV CSL 1
0216183 15/ 236/99-C     J01FA09 B
KLACID 125MG/5ML POR GRA SUS 60ML
0216191 15/ 634/94-C     J01FA09 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. březen 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2019 v 00:09