Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 59
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CIFLOXINAL 500MG TBL FLM 10
0108606 42/ 658/07-C cifloxinal.pdf cifloxinal.pdf J01MA02 R
CIFLOXINAL 500MG TBL FLM 20
0108607 42/ 658/07-C cifloxinal.pdf cifloxinal.pdf J01MA02 R
CIFLOXINAL 250MG TBL FLM 200
0053715 42/ 887/97-C cifloxinal.pdf cifloxinal.pdf J01MA02 R
CIFLOXINAL 250MG TBL FLM 20
0087105 42/ 887/97-C cifloxinal.pdf cifloxinal.pdf J01MA02 R
CIFLOXINAL 250MG TBL FLM 10
0087104 42/ 887/97-C cifloxinal.pdf cifloxinal.pdf J01MA02 R
CILOXAN 3MG/ML AUR/OPH GTT SOL 1X5ML
0225143 64/ 428/93-C ciloxan.pdf ciloxan.pdf S03AA07 R
CIPLOX 250MG TBL FLM 100(10X10)
0238136 42/1236/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 500MG TBL FLM 200
0015660 42/1237/97-C     J01MA02 B
CIPLOX 250MG TBL FLM 50(5X10)
0238138 42/1236/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 250MG TBL FLM 250
0238139 42/1236/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 250MG TBL FLM 500
0238140 42/1236/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 500MG TBL FLM 100(10X10)
0238141 42/1237/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 500MG TBL FLM 10
0238142 42/1237/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 500MG TBL FLM 50(5X10)
0238143 42/1237/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 500MG TBL FLM 200
0238144 42/1237/97-C ciplox.pdf ciplox.pdf J01MA02 R
CIPLOX 250MG TBL FLM 100(10X10)
0015652 42/1236/97-C     J01MA02 B
CIPLOX 250MG TBL FLM 10
0015653 42/1236/97-C     J01MA02 B
CIPLOX 250MG TBL FLM 50(5X10)
0015654 42/1236/97-C     J01MA02 B
CIPLOX 250MG TBL FLM 250
0015655 42/1236/97-C     J01MA02 B
CIPLOX 250MG TBL FLM 500
0015656 42/1236/97-C     J01MA02 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09