Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 93
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 100
0206588 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 98
0206587 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 60
0206586 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 14
0206580 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 50
0206584 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 30
0206583 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 28
0206582 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 20
0206581 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 7
0206579 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL APOTEX 100 MG 100MG TBL NOB 56
0206585 83/ 427/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 14
0185509 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 56
0185510 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 100
0196980 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 98
0196979 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 60
0196978 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 50
0196976 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 30
0196975 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 28
0196974 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 20
0196973 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 100
0224976 83/ 175/14-C     B01AC23 B

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09