Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CELIPROLOL VITABALANS 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 60
0153501 58/ 358/10-C celiprolol.pdf celiprolol.pdf C07AB08 R
CELIPROLOL VITABALANS 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 100
0153502 58/ 358/10-C celiprolol.pdf celiprolol.pdf C07AB08 R
CELIPROLOL VITABALANS 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 30
0153500 58/ 358/10-C celiprolol.pdf celiprolol.pdf C07AB08 R
TENOLOC 200MG TBL FLM 30
0214615 77/ 510/00-C tenoloc.pdf tenoloc.pdf C07AB08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09