Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 152
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZNOBACT 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 120
0215107 15/ 196/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 6
0215108 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 10
0215109 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 12
0215110 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 14
0215111 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 15
0215112 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 20
0215113 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 24
0215114 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 30
0215115 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 50
0215116 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 100
0215117 15/ 197/16-C     J01DC02 B
ZNOBACT 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 12
0219568 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09