Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 32
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFTRIAXON MEDOPHARM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 25
0206610 15/ 374/15-C     J01DD04 B
CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 25
0182978 15/ 350/13-C     J01DD04 B
CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 10
0182977 15/ 350/13-C     J01DD04 B
CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 5
0182976 15/ 350/13-C     J01DD04 B
CEFTRIAXON MEDOPHARM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 100
0206612 15/ 374/15-C     J01DD04 B
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 1
0138421 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 100 H
0138427 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 50 H
0138426 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 25 H
0138425 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 10 H
0138424 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 10X1 H
0138423 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R
CEFTRIAXON SANDOZ 1G INJ/INF PLV SOL 5X1 H
0138422 15/ 634/08-C ceftriaxon.pdf ceftriaxon.pdf J01DD04 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09