Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 100
0239542 15/ 207/85-B/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 1
0239543 15/ 207/85-B/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 5
0231967 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 10
0231968 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 25
0231969 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 50
0231970 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 1
0231971 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 5
0231972 15/ 207/85-A/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 10
0231973 15/ 207/85-A/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 1
0231974 15/ 207/85-A/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 5
0215412 15/ 207/85-B/C     J01DD02 B
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 10
0215413 15/ 207/85-B/C     J01DD02 B
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 50
0215414 15/ 207/85-B/C     J01DD02 B
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 100
0215415 15/ 207/85-B/C     J01DD02 B
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 5
0215416 15/ 207/85-A/C     J01DD02 B
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 10
0215417 15/ 207/85-A/C     J01DD02 B
ZAVICEFTA 2G/0,5G INF PLV CSL 10
0209414 EU/1/16/1109/001 zavicefta.pdf zavicefta.pdf J01DD52 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08