Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFIXIME INNFARM 400MG TBL FLM 7
0186256 15/ 410/13-C cefiximein.pdf cefiximein.pdf J01DD08 R
CEFIXIME INNFARM 400MG TBL FLM 5
0189274 15/ 410/13-C cefiximein.pdf cefiximein.pdf J01DD08 R
CEFIXIME INNFARM 100MG/5ML POR GRA SUS 1X100ML
0205786 15/ 246/15-C cefiximein.pdf cefiximein.pdf J01DD08 R
CEFIXIME INNFARM 100MG/5ML POR GRA SUS 1X60ML
0205785 15/ 246/15-C cefiximein.pdf cefiximein.pdf J01DD08 R
CEFIXIME INNFARM 400MG TBL FLM 10
0189275 15/ 410/13-C cefiximein.pdf cefiximein.pdf J01DD08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09