Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFEPIM MIP 1G INJ/INF PLV SOL 10
0197689 15/ 146/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM MIP 2G INJ/INF PLV SOL 5
0197691 15/ 147/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM MIP 1G INJ/INF PLV SOL 5
0197688 15/ 146/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM MIP 1G INJ/INF PLV SOL 1
0197687 15/ 146/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM MIP 2G INJ/INF PLV SOL 1
0197690 15/ 147/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM MIP 2G INJ/INF PLV SOL 10
0197692 15/ 147/15-C cefepimmip.pdf cefepimmip.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 1
0223809 15/ 239/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 10
0223810 15/ 239/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 50
0223811 15/ 239/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 1
0223812 15/ 240/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 10
0223813 15/ 240/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
CEFEPIM NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 50
0223814 15/ 240/17-C cefepimnor.pdf cefepimnor.pdf J01DE01 R
MAXIPIME 1G INJ PLV SOL 1
0087199 15/ 566/96-A/C maxipime.pdf maxipime.pdf J01DE01 R
MAXIPIME 2G INJ PLV SOL 1
0087200 15/ 566/96-B/C maxipime.pdf maxipime.pdf J01DE01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10