Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 100
0183929 15/ 371/13-C azepo.pdf azepo.pdf J01DB04 R
AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 5
0183925 15/ 371/13-C azepo.pdf azepo.pdf J01DB04 R
AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 50
0183928 15/ 371/13-C azepo.pdf azepo.pdf J01DB04 R
AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183926 15/ 371/13-C azepo.pdf azepo.pdf J01DB04 R
AZEPO 1G INJ/INF PLV SOL 25
0183927 15/ 371/13-C azepo.pdf azepo.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 1
0221888 15/ 148/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 10
0221889 15/ 148/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 50
0221887 15/ 147/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 1
0221885 15/ 147/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 1G INJ/INF PLV SOL 10
0221886 15/ 147/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
CEFAZOLIN NORIDEM 2G INJ/INF PLV SOL 50
0221890 15/ 148/17-C cefazolinn.pdf cefazolinn.pdf J01DB04 R
VULMIZOLIN 1G INJ/INF PLV SOL 10
0201967 15/ 034/85-S/C vulmizolin.pdf vulmizolin.pdf J01DB04 R
VULMIZOLIN 1G INJ/INF PLV SOL 50
0201969 15/ 034/85-S/C vulmizolin.pdf vulmizolin.pdf J01DB04 R
VULMIZOLIN 1G INJ/INF PLV SOL 1
0201968 15/ 034/85-S/C vulmizolin.pdf vulmizolin.pdf J01DB04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09