Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BIODROXIL 500MG CPS DUR 12
0044799 15/ 440/99-C biodroxil.pdf biodroxil.pdf J01DB05 R
BIODROXIL 500MG CPS DUR 20
0044800 15/ 440/99-C biodroxil.pdf biodroxil.pdf J01DB05 R
BIODROXIL 500MG CPS DUR 100
0044801 15/ 440/99-C biodroxil.pdf biodroxil.pdf J01DB05 R
DURACEF 500MG CPS DUR 20
0246087 15/ 009/84-B/C duracef.pdf duracef.pdf J01DB05 R
DURACEF 500MG CPS DUR 12
0246086 15/ 009/84-B/C duracef.pdf duracef.pdf J01DB05 R
DURACEF 500MG CPS DUR 100
0199805 15/ 009/84-B/C     J01DB05 B
DURACEF 500MG CPS DUR 20
0199804 15/ 009/84-B/C     J01DB05 B
DURACEF 500MG CPS DUR 12
0199803 15/ 009/84-B/C     J01DB05 B
DURACEF 500MG CPS DUR 100
0246088 15/ 009/84-B/C duracef.pdf duracef.pdf J01DB05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09