Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BETALMIC 5MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0108717 64/ 548/07-C betalmic.pdf betalmic.pdf S01ED02 R
BETALMIC 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0108716 64/ 548/07-C betalmic.pdf betalmic.pdf S01ED02 R
BETALMIC 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML
0108718 64/ 548/07-C betalmic.pdf betalmic.pdf S01ED02 R
BETAMED 20 MG 20MG TBL FLM 30
0139477 58/ 618/08-C betamed.pdf betamed.pdf C07AB05 R
BETAMED 20 MG 20MG TBL FLM 100
0139479 58/ 618/08-C betamed.pdf betamed.pdf C07AB05 R
BETAMED 20 MG 20MG TBL FLM 50
0139478 58/ 618/08-C betamed.pdf betamed.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 100
0233555 58/ 390/16-C betaxololm.pdf betaxololm.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 30
0233554 58/ 390/16-C betaxololm.pdf betaxololm.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 28
0233556 58/ 390/16-C betaxololm.pdf betaxololm.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 98
0173429 58/ 390/16-C     C07AB05 B
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 90
0173428 58/ 390/16-C     C07AB05 B
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 90
0233552 58/ 390/16-C betaxololm.pdf betaxololm.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 98
0233553 58/ 390/16-C betaxololm.pdf betaxololm.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 100
0212341 58/ 390/16-C     C07AB05 B
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 30
0212340 58/ 390/16-C     C07AB05 B
BETAXOLOL MYLAN 20MG TBL FLM 28
0212339 58/ 390/16-C     C07AB05 B
BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 20
0188611 58/ 281/13-C betaxololp.pdf betaxololp.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 10
0188610 58/ 281/13-C betaxololp.pdf betaxololp.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 30
0188612 58/ 281/13-C betaxololp.pdf betaxololp.pdf C07AB05 R
BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 100
0188616 58/ 281/13-C betaxololp.pdf betaxololp.pdf C07AB05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09