Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 26
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 90
0203235 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 28
0203236 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 30
0203237 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 56
0203238 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 56
0203232 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 50
0203234 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 28
0203230 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 100
0203239 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 50
0203240 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 50MG TBL FLM 90
0203241 59/ 243/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 100
0203233 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
AZATHIOPRIN MEDAC 25MG TBL FLM 30
0203231 59/ 242/13-C azathiopri.pdf azathiopri.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 28
0213010 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 30
0213011 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 50
0213012 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 56
0213013 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 90
0213014 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 100
0213021 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 28
0213016 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 30
0213017 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09