Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ELIQUIS 5MG TBL FLM 200
0193748 EU/1/11/691/012 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 168
0193747 EU/1/11/691/011 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 100X1
0193746 EU/1/11/691/010 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 28
0210108 EU/1/11/691/014 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 56
0193744 EU/1/11/691/008 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 20
0193743 EU/1/11/691/007 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 14
0193742 EU/1/11/691/006 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 168
0193741 EU/1/11/691/013 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 100X1
0168329 EU/1/11/691/005 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 60X1
0168328 EU/1/11/691/004 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 60
0168327 EU/1/11/691/003 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 20
0168326 EU/1/11/691/002 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 10
0168325 EU/1/11/691/001 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 5MG TBL FLM 60
0193745 EU/1/11/691/009 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R
ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 200
0210100 EU/1/11/691/015 eliquis.pdf eliquis.pdf B01AF02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09