Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 86
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML I
0025567 EU/1/03/256/004 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML I
0025568 EU/1/03/256/005 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML II
0025569 EU/1/03/256/006 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML III
0238272 EU/1/03/256/023 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML III
0238273 EU/1/03/256/024 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML III
0238274 EU/1/03/256/025 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA K PEDIATRICKÉMU UŽITÍ 40MG/0,8ML INJ SOL 2X(0,8ML+STŘ+1J+AD)
0025564 EU/1/03/256/001 humirakped.pdf humirakped.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223025 EU/1/18/1286/006 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223024 EU/1/18/1286/005 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223023 EU/1/18/1286/004 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223022 EU/1/18/1286/003 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223021 EU/1/18/1286/002 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 20MG INJ SOL 2X0,4ML
0238902 EU/1/18/1286/007 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223020 EU/1/18/1286/001 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
IDACIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238432 EU/1/19/1356/003 idacio.pdf idacio.pdf L04AB04 R
IDACIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238431 EU/1/19/1356/002 idacio.pdf idacio.pdf L04AB04 R
IDACIO PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 40MG/0,8ML INJ SOL 1X0,8ML+STR+J+ADAPT
0238433 EU/1/19/1356/001 idacioprop.pdf idacioprop.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 6X(1X0,8ML)
0222423 EU/1/17/1216/004 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 4X(1X0,8ML)
0222422 EU/1/17/1216/003 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)
0222421 EU/1/17/1216/002 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11