Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 74
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HEFIYA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223037 EU/1/18/1287/006 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238195 EU/1/18/1319/003 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238193 EU/1/18/1319/001 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238194 EU/1/18/1319/002 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238197 EU/1/18/1319/005 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG/0,8ML INJ SOL 2X(1X0,8ML+ISP+J+AD)
0238199 EU/1/18/1319/007 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238198 EU/1/18/1319/006 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238196 EU/1/18/1319/004 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML
0209096 EU/1/03/256/016 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML I
0210937 EU/1/03/256/015 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0027918 EU/1/03/256/008 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0027919 EU/1/03/256/009 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0027920 EU/1/03/256/010 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0027917 EU/1/03/256/007 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML I
0025565 EU/1/03/256/002 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,8ML I
0025566 EU/1/03/256/003 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML I
0025567 EU/1/03/256/004 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML I
0025568 EU/1/03/256/005 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML II
0025569 EU/1/03/256/006 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML III
0238272 EU/1/03/256/023 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09