Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 75
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML I
0025565 EU/1/03/256/002 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0027920 EU/1/03/256/010 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0027919 EU/1/03/256/009 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0027918 EU/1/03/256/008 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0027917 EU/1/03/256/007 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML
0209099 EU/1/03/256/019 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,4ML I
0210936 EU/1/03/256/014 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML I
0210937 EU/1/03/256/015 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 80MG INJ SOL 1X0,8ML I
0222100 EU/1/03/256/020 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 80MG INJ SOL 1X0,8ML
0222377 EU/1/03/256/021 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML
0209096 EU/1/03/256/016 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML
0209097 EU/1/03/256/017 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,4ML
0209098 EU/1/03/256/018 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA K PEDIATRICKÉMU UŽITÍ 40MG/0,8ML INJ SOL 2X(0,8ML+STŘ+1J+AD)
0025564 EU/1/03/256/001 humirakped.pdf humirakped.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223025 EU/1/18/1286/006 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223024 EU/1/18/1286/005 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223023 EU/1/18/1286/004 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223021 EU/1/18/1286/002 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223020 EU/1/18/1286/001 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R
HYRIMOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223022 EU/1/18/1286/003 hyrimoz.pdf hyrimoz.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41