Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IMRALDI 40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)
0222923 EU/1/17/1216/006 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 4X(1X0,8ML)
0222924 EU/1/17/1216/007 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 6X(1X0,8ML)
0222925 EU/1/17/1216/008 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG/0,8ML INJ SOL 2(1X0,8ML+STŘ+J+ADAPT)
0238582 EU/1/17/1216/009 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML)
0222421 EU/1/17/1216/002 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 4X(1X0,8ML)
0222422 EU/1/17/1216/003 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 6X(1X0,8ML)
0222423 EU/1/17/1216/004 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0222420 EU/1/17/1216/001 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09