Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORENCIA 250MG INF PLV CSL 1+1XSTŘ
0028800 EU/1/07/389/001 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 250MG INF PLV CSL 2+2XSTŘ
0028801 EU/1/07/389/002 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 250MG INF PLV CSL 3+3XSTŘ
0028802 EU/1/07/389/003 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 1X1ML I
0193613 EU/1/07/389/004 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 4X1ML I
0193614 EU/1/07/389/005 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 12(3X4)X1ML I
0193615 EU/1/07/389/006 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 1X1ML II
0193616 EU/1/07/389/007 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 4X1ML II
0193617 EU/1/07/389/008 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 12(3X4)X1ML II
0193618 EU/1/07/389/009 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL 3X1ML II
0194183 EU/1/07/389/010 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL PEP 4X1ML
0186958 EU/1/07/389/011 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 125MG INJ SOL PEP 12(3X4)X1ML
0186959 EU/1/07/389/012 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 50MG INJ SOL 4X0,4ML II
0238435 EU/1/07/389/013 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R
ORENCIA 87,5MG INJ SOL 4X0,7ML II
0238436 EU/1/07/389/014 orencia.pdf orencia.pdf L04AA24 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09