Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESBRIET 267MG CPS DUR 63(7X3+7X6) I
0168249 EU/1/11/667/001 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 180
0222934 EU/1/11/667/021 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG CPS DUR 270
0168251 EU/1/11/667/003 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 21
0222161 EU/1/11/667/005 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 42(2X21)
0222162 EU/1/11/667/006 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 90
0222163 EU/1/11/667/007 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 180(2X90)
0222164 EU/1/11/667/008 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 534MG TBL FLM 21
0222165 EU/1/11/667/009 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 534MG TBL FLM 90
0222166 EU/1/11/667/010 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 801MG TBL FLM 90
0222167 EU/1/11/667/011 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 21 II
0222296 EU/1/11/667/012 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 42(2X21) II
0222297 EU/1/11/667/013 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 84(4X21) II
0222298 EU/1/11/667/014 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 168(8X21) II
0222299 EU/1/11/667/015 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 63(1X21+2X21) II
0222300 EU/1/11/667/016 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 252(84X3) II
0222301 EU/1/11/667/017 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 801MG TBL FLM 84(4X21) II
0222302 EU/1/11/667/018 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 801MG TBL FLM 252(84X3) II
0222303 EU/1/11/667/019 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG TBL FLM 42
0222933 EU/1/11/667/020 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R
ESBRIET 267MG CPS DUR 252X1 I
0168250 EU/1/11/667/002 esbriet.pdf esbriet.pdf L04AX05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08