Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 805
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 60 II
0209516 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 70 II
0209517 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 80 II
0209518 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 90 II
0209519 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 100 II
0209520 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 2 II
0209521 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 2 I
0138838 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 10 I
0138839 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0138840 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0138841 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0138842 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 50 I
0138843 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 60 I
0138844 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 70 I
0138845 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 80 I
0138846 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 90 I
0138847 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 100 I
0138848 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 90 I
0179333 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 100 I
0179334 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 10 II
0209522 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41