Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 802
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 24
0197614 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 16
0223547 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 30
0233403 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 24
0233402 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 20
0233401 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 16
0233400 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 10
0233399 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 8
0233398 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 32
0223551 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 30
0223550 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 24
0223549 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 20
0223548 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 32
0197616 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 30
0197615 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 32
0233404 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 20 II
0209512 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 30 II
0209513 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 40 II
0209514 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 50 II
0209515 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 60 II
0209516 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08