Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OFEV 100MG CPS MOL 30X1
0210302 EU/1/14/979/001 ofev.pdf ofev.pdf L01XE31 R
OFEV 100MG CPS MOL 60X1
0210303 EU/1/14/979/002 ofev.pdf ofev.pdf L01XE31 R
OFEV 150MG CPS MOL 30X1
0210304 EU/1/14/979/003 ofev.pdf ofev.pdf L01XE31 R
OFEV 150MG CPS MOL 60X1
0210305 EU/1/14/979/004 ofev.pdf ofev.pdf L01XE31 R
VARGATEF 100MG CPS MOL 120
0210208 EU/1/14/954/002 vargatef.pdf vargatef.pdf L01XE31 R
VARGATEF 100MG CPS MOL 60
0210207 EU/1/14/954/001 vargatef.pdf vargatef.pdf L01XE31 R
VARGATEF 100MG CPS MOL 120(2X60)
0210209 EU/1/14/954/003 vargatef.pdf vargatef.pdf L01XE31 R
VARGATEF 150MG CPS MOL 60
0210210 EU/1/14/954/004 vargatef.pdf vargatef.pdf L01XE31 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09