Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 796
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,15ML I
0206671 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,2ML I
0206672 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,25ML I
0206673 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,3ML I
0206674 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,35ML I
0206675 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,4ML I
0206676 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,45ML I
0206677 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,5ML I
0206678 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,55ML I
0206679 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,6ML I
0206680 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,15ML I
0206681 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,2ML I
0206682 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,2ML II
0206683 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,3ML I
0206684 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 12X0,3ML II
0206685 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,4ML I
0206686 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,3ML II
0206687 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,5ML I
0206688 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,3ML II
0206689 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,3ML II
0206690 29/ 580/15-C     L04AX03 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09