Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 773
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 24X0,2ML I
0239896 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,25ML II
0239897 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 24X0,3ML I
0239898 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,35ML II
0239899 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 24X0,4ML I
0239900 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,45ML II
0239901 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,15ML I
0239915 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,2ML I
0239916 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,25ML I
0239917 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,3ML I
0239918 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,35ML I
0239919 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,4ML I
0239920 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,45ML I
0239921 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,5ML I
0239922 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,55ML I
0239923 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,6ML I
0239924 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,15ML I
0239925 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,2ML I
0239926 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 6X0,2ML II
0239927 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 2X0,3ML I
0239928 29/ 580/15-C injexate.pdf injexate.pdf L04AX03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. březen 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2019 v 00:09