Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 781
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,25ML I
0206693 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,3ML I
0206694 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,35ML I
0206695 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,4ML I
0206696 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,45ML I
0206697 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,5ML I
0206698 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,55ML I
0206699 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 4X0,6ML I
0206700 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,15ML I
0206701 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,2ML I
0206702 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,25ML I
0206703 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,3ML I
0206704 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,35ML I
0206705 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,4ML I
0206706 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,45ML I
0206707 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,5ML I
0206708 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,55ML I
0206709 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,6ML I
0206710 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 1X0,25ML II
0206733 29/ 580/15-C     L04AX03 B
INJEXATE 50MG/ML INJ SOL ISP 5X0,4ML II
0206734 29/ 580/15-C     L04AX03 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09