Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1212
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AGNIS COMBI 50MG/1000MG TBL FLM 30
0224465 18/ 360/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/1000MG TBL FLM 60
0224466 18/ 360/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/850MG TBL FLM 60
0227119 18/ 510/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
AGNIS COMBI 50MG/850MG TBL FLM 30
0227118 18/ 510/17-C agniscombi.pdf agniscombi.pdf A10BD08 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 14
0027805 EU/1/06/354/001 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 28
0027806 EU/1/06/354/002 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 30
0027807 EU/1/06/354/003 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 50
0027808 EU/1/06/354/004 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 56
0027809 EU/1/06/354/005 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0167755 EU/1/06/354/011 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 90
0027811 EU/1/06/354/007 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 98
0027812 EU/1/06/354/008 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 180
0027813 EU/1/06/354/009 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 60X1
0185078 EU/1/06/354/012 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 112
0167754 EU/1/06/354/010 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 60
0027810 EU/1/06/354/006 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
DALTEX 50MG/850MG TBL FLM 10
0172837 18/ 715/16-C daltex.pdf daltex.pdf A10BD08 R
DALTEX 50MG/850MG TBL FLM 30
0172838 18/ 715/16-C daltex.pdf daltex.pdf A10BD08 R
DALTEX 50MG/850MG TBL FLM 60
0172839 18/ 715/16-C daltex.pdf daltex.pdf A10BD08 R
DALTEX 50MG/850MG TBL FLM 120
0172840 18/ 715/16-C daltex.pdf daltex.pdf A10BD08 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09