Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CUBICIN 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0026071 EU/1/05/328/002 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 350MG INJ/INF PLV SOL 5
0193485 EU/1/05/328/003 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 500MG INJ/INF PLV SOL 5
0193486 EU/1/05/328/004 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 350MG INJ/INF PLV SOL 1
0026070 EU/1/05/328/001 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0228946 15/ 188/18-C daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA 350MG INJ/INF PLV SOL 5
0228945 15/ 187/18-C daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA 350MG INJ/INF PLV SOL 1
0228944 15/ 187/18-C daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA 500MG INJ/INF PLV SOL 5
0228947 15/ 188/18-C daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN HOSPIRA 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0222126 EU/1/17/1175/003 daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN HOSPIRA 350MG INJ/INF PLV SOL 5
0222125 EU/1/17/1175/002 daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN HOSPIRA 350MG INJ/INF PLV SOL 1
0222124 EU/1/17/1175/001 daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R
DAPTOMYCIN HOSPIRA 500MG INJ/INF PLV SOL 5
0222127 EU/1/17/1175/004 daptomycin.pdf daptomycin.pdf J01XX09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09