Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 84
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZIBIOT NEO 500MG TBL FLM 3
0197643 15/ 238/14-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 40MG/ML POR PLV SUS 37,5ML
0134894 15/ 874/15-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 40MG/ML POR PLV SUS 30ML
0134893 15/ 874/15-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 40MG/ML POR PLV SUS 22,5ML
0134892 15/ 874/15-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 500MG TBL FLM 30
0197644 15/ 238/14-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 20MG/ML POR PLV SUS 20ML
0134890 15/ 873/15-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 500MG TBL FLM 2
0197642 15/ 238/14-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 250MG TBL FLM 6
0197641 15/ 237/14-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 250MG TBL FLM 4
0197640 15/ 237/14-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZIBIOT NEO 40MG/ML POR PLV SUS 15ML
0134891 15/ 874/15-C azibiotneo.pdf azibiotneo.pdf J01FA10 R
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 3
0226299 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 2
0129637 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 3
0129638 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 4
0129639 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 6
0129640 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG TBL FLM 12
0129641 15/ 481/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 2
0129642 15/ 482/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 3
0129643 15/ 482/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 4
0129644 15/ 482/16-C     J01FA10 B
AZITHROMYCIN AUROVITAS 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG TBL FLM 6
0129646 15/ 482/16-C     J01FA10 B

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09