Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 97
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 50X5ML
0147252 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X10ML
0147253 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 50X10ML
0147254 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X5ML
0147251 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X20ML
0147255 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 1X250ML
0089244 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 10X250ML
0173314 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 1X80ML
0069790 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 1X500ML
0069789 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 10X500ML
0173312 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA 100% PAR LQF 20X80ML
0173313 76/ 926/95-C aquaproini.pdf aquaproini.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 100X20ML AMP PP
0187609 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 100X10ML AMP PP
0187608 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 20X50ML SKLO
0056922 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 10X500ML PE
0010560 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 10X1000ML PE
0010561 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 20X100ML SKLO
0056923 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 20X5ML AMP LDPE
0056924 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 100X5ML AMP LDPE
0056925 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R
AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% PAR LQF 20X10ML AMP LDPE
0056926 87/ 024/98-C aquaproinj.pdf aquaproinj.pdf V07AB R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41