Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 17
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 5L
0223724 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 10L
0223725 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 20L
0223726 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/14% GAS CRS 40L
0223731 89/ 228/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/14% GAS CRS 5L
0223728 89/ 228/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/14% GAS CRS 10L
0223729 89/ 228/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/14% GAS CRS 20L
0223730 89/ 228/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 40L
0223727 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
HELICOBACTER TEST INFAI 75MG POR PLV SOL 1 I
0025551 EU/1/97/045/001 helicobact.pdf helicobact.pdf V04CX R
HELICOBACTER TEST INFAI 75MG POR PLV SOL 50 II
0028228 EU/1/97/045/004 helicobact.pdf helicobact.pdf V04CX R
HELICOBACTER TEST INFAI 75MG POR PLV SOL 1 II
0025552 EU/1/97/045/002 helicobact.pdf helicobact.pdf V04CX R
HELICOBACTER TEST INFAI 75MG POR PLV SOL 50
0210224 EU/1/97/045/005 helicobact.pdf helicobact.pdf V04CX R
HELICOBACTER TEST INFAI PRO DĚTI OD 3-11 LET 45MG POR PLV SOL 1 I
0025553 EU/1/97/045/003 helicobact.pdf helicobact.pdf V04CX R
HEXVIX 85MG IVS PLQ SOL 1+50ML ISP
0207752 48/ 203/05-C hexvix.pdf hexvix.pdf V04CX R
HEXVIX 85MG IVS PLQ SOL 1+50ML LAG
0191667 48/ 203/05-C     V04CX B
LITHIUM CHLORID 0,15 MMOL/ML LCO 0,15MMOL/ML INJ SOL 5X10ML
0049781 48/ 225/03-C lithiumchl.pdf lithiumchl.pdf V04CX R
PYLOBACTELL 100MG TBL SOL 1+SET
0027301 EU/1/98/064/001 pylobactel.pdf pylobactel.pdf V04CX R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09