Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALYOSTAL PRICK 100IR/ML DRM PTC SOL 1X3ML IR
0208549 59/ 241/97-C alyostalpr.pdf alyostalpr.pdf V04CL R
ALYOSTAL PRICK 100IC/ML DRM PTC SOL 1X3ML IC
0208548 59/ 241/97-C alyostalpr.pdf alyostalpr.pdf V04CL R
EPITEST EMP PRV 10
0133790 59/ 287/16-C epitest.pdf epitest.pdf V04CL R
EPITEST EMP PRV 1
0172704 59/ 287/16-C epitest.pdf epitest.pdf V04CL R
EPITEST 36 EMP PRV 10
0228910 59/ 181/18-C epitest36.pdf epitest36.doc V04CL R
SOLUPRICK SQ 10HEP/ML DRM SOL 1X2ML/10HEP
0100316 59/ 500/92-S/C solupricks.pdf solupricks.pdf V04CL R
SOLUPRICK SQ 300MCG/ML DRM SOL 1X2ML
0100315 59/ 500/92-S/C solupricks.pdf solupricks.pdf V04CL R
SOLUPRICK SQ 100MCG/ML DRM SOL 1X2ML
0100314 59/ 500/92-S/C solupricks.pdf solupricks.pdf V04CL R
SOLUPRICK SQ 10MCG/ML DRM SOL 1X2ML
0100313 59/ 500/92-S/C solupricks.pdf solupricks.pdf V04CL R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09