Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4798
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALOE SOCOTRINA 1001K-10MK GRA 1X4G
0077109 93/ 470/92-A/C   aloesocotr.pdf V12 R
ALOE SOCOTRINA 31CH-200CH GRA 1X4G
0077108 93/ 470/92-A/C   aloesocotr.pdf V12 R
ALOE SOCOTRINA 3K-1000K GRA 1X4G
0078011 93/ 470/92-A/C   aloesocotr.pdf V12 R
ALOE SOCOTRINA 2CH-30CH GRA 1X4G
0062746 93/ 470/92-A/C   aloesocotr.pdf V12 R
ALTHERA 2 NEUTRAL POR PLV SOL 1X400G
0217299   althera2ne.pdf V06XX P
ALTHÉRA HMO NEUTRAL POR PLV SOL 1X400G
0217382   altherahmo.pdf V06XX P
ALUMINA 3CH-30CH GRA 1X4G
0062745 93/ 471/92-A/C   alumina.pdf V12 R
ALUMINA 1001K-10MK GRA 1X4G
0077111 93/ 471/92-A/C   alumina.pdf V12 R
ALUMINA 31CH-200CH GRA 1X4G
0077110 93/ 471/92-A/C   alumina.pdf V12 R
ALUMINA 3K-1000K GRA 1X4G
0078012 93/ 471/92-A/C   alumina.pdf V12 R
ALUTARD SQ INJ SUS 2X5ML
0042046 59/ 526/92-A/C alutardsq.pdf alutardsq.pdf V01AA20 R
ALUTARD SQ INJ SUS 4X5ML
0042047 59/ 526/92-A/C alutardsq.pdf alutardsq.pdf V01AA20 R
ALUTARD SQ HMYZÍ ALERGENY INJ SUS 2X5ML
0010281 59/ 526/92-B/C alutardsqh.pdf alutardsqh.pdf V01AA07 R
ALUTARD SQ HMYZÍ ALERGENY INJ SUS 4X5ML
0010283 59/ 526/92-B/C alutardsqh.pdf alutardsqh.pdf V01AA07 R
ALVISAN NEO SPC 20 III
0187222 94/ 615/69-C alvisanneo.pdf alvisanneo.pdf V11 R
ALVISAN NEO SPC 1 I
0004364 94/ 615/69-C alvisanneo.pdf alvisanneo.pdf V11 R
ALVISAN NEO SPC 25 V
0043955 94/ 615/69-C alvisanneo.pdf alvisanneo.pdf V11 R
ALVISAN NEO SPC 20 II
0043954 94/ 615/69-C alvisanneo.pdf alvisanneo.pdf V11 R
ALVISAN NEO SPC 20 IV
0187223 94/ 615/69-C alvisanneo.pdf alvisanneo.pdf V11 R
ALYOSTAL PRICK 100IR/ML DRM PTC SOL 1X3ML IR
0208549 59/ 241/97-C alyostalpr.pdf alyostalpr.pdf V04CL R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05