Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4795
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AGNUS CASTUS 1001K-10MK GRA 4G
0077103 93/ 468/92-A/C   agnuscastu.pdf V12 R
AGNUS CASTUS 3K-1000K GRA 4G
0078008 93/ 468/92-A/C   agnuscastu.pdf V12 R
AGNUS CASTUS 31CH-200CH GRA 4G
0077102 93/ 468/92-A/C   agnuscastu.pdf V12 R
AGNUS CASTUS 2CH-30CH GRA 4G
0062748 93/ 468/92-A/C   agnuscastu.pdf V12 R
AGRAPHIS NUTANS 3K-10MK GRA 1X4G
0077907 93/ 603/94-A/C   agraphisnu.pdf V12 R
AGRAPHIS NUTANS 2CH-200CH GRA 1X4G
0070616 93/ 603/94-A/C   agraphisnu.pdf V12 R
AILANTHUS GLANDULOSA 2CH-200CH GRA 1X4G
0072614 93/ 107/93-A/C   ailanthusg.pdf V12 R
AILANTHUS GLANDULOSA 3K-10MK GRA 1X4G
0077105 93/ 107/93-A/C   ailanthusg.pdf V12 R
ALFAMINO POR PLV SOL 6X400G
0217284   alfamino.pdf V06XX P
ALFAMINO POR PLV SOL 1X400G
0217283   alfamino.pdf V06XX P
ALFAMINO 1X400GM POR PLV SOL 1X400G
0033747   alfamino1x.pdf V06XX P
ALFAMINO 6X400 G POR PLV SOL 6X400G
0217140   alfamino6x.pdf V06XX P
ALFARÉ POR PLV SOL 1X400G
0033153   alfare.doc V06XX P
ALFARÉ POR PLV SOL 1X400G
0217282   alfare.pdf V06XX P
ALLIUM CEPA 3K-10MK GRA 1X4G
0078010 93/ 469/92-A/C   alliumcepa.pdf V12 R
ALLIUM CEPA 3CH-30CH GRA 1X4G
0077107 93/ 469/92-A/C   alliumcepa.pdf V12 R
ALLIUM CEPA 31CH-200CH GRA 1X4G
0077106 93/ 469/92-A/C   alliumcepa.pdf V12 R
ALLIUM CEPA 2CH GRA 1X4G
0062747 93/ 469/92-A/C   alliumcepa.pdf V12 R
ALLIUM SATIVUM 3K-10MK GRA 1X4G
0081849 93/ 606/94-A/C   alliumsati.pdf V12 R
ALLIUM SATIVUM 2CH-200CH GRA 1X4G
0070615 93/ 606/94-A/C   alliumsati.pdf V12 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09