Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4598
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONOXIA 100% GAS CRY 0,30L I
0231995 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,60L I
0231996 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,30L I
0231997 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,63L I
0231998 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,25L I
0231999 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,20L I
0232000 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 44L I
0232001 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,32L I
0232002 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,95L I G
0232003 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,95L I H
0232004 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 35L I
0232005 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 45L I
0232006 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 21,6L I
0232007 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 31,8L I
0232008 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 37,9L I
0232009 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 41,8L I
0232010 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,17L I
0232011 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 31,5L I
0232012 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 46,2L I
0232013 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,38L I J
0232014 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41