Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4794
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONOXIA 100% GAS CRY 0,95L II G
0232041 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,95L II H
0232042 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 35L II
0232043 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 45L II
0232044 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 21,6L II
0232045 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 31,8L II
0232046 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 37,9L II
0232047 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 41,8L II
0232048 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,17L II
0232049 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 31,5L II
0232050 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 46,2L II
0232051 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,38L II J
0232052 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 0,38L II K
0232053 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 1,2L II
0232054 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 180-29350L II
0232055 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 1L/200L IV
0232056 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 1L/200L II
0232057 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRY 3L I
0231980 89/ 531/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 4,7L/940L VII
0232058 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 2L/400L IX
0232078 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09