Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4798
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CALCIUM PHOSPHORICUM D5-D30 TBL NOB 80
0122054 93/ 198/92-A/C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 2000
0246054 93/ 821/15-C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 4000
0246055 93/ 821/15-C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 1000
0246053 93/ 821/15-C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 400
0246052 93/ 821/15-C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM DHU D5-D30 TBL NOB 200
0233875 93/ 198/92-A/C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM DHU D5-D30 TBL NOB 1000
0233876 93/ 198/92-A/C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM DHU D5-D30 TBL NOB 80
0208855 93/ 198/92-A/C   calciumpho.pdf V12 R
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 4000
0133387 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 2000
0133386 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 400
0133384 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 1000
0133385 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 4000
0243264 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 400
0243261 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 1000
0243262 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM PHOSPHORICUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 2000
0243263 93/ 821/15-C     V12 B
CALCIUM RESONIUM POR/RCT PLV SUS 1
0137275 39/ 404/95-C calciumres.pdf calciumres.pdf V03AE01 R
CALCIUM SULFURICUM D5-D30 TBL NOB 80
0122056 93/ 199/92-A/C     V12 B
CALCIUM SULFURICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 400
0246056 93/ 918/16-C   calciumsul.pdf V12 R
CALCIUM SULFURICUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 1000
0246057 93/ 918/16-C   calciumsul.pdf V12 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05