Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4642
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
(18F)FDG-FR 300-3100MBQ/ML INJ SOL 11ML
0207988 88/ 096/08-C 18ffdgfr.pdf 18ffdgfr.pdf V09IX04 R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 50X5ML
0147252 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X10ML
0147253 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 50X10ML
0147254 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X5ML
0147251 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
0,9% SODIUM CHLORIDE KABI 9MG/ML PAR LQF 20X20ML
0147255 76/ 689/09-C 09sodiumch.pdf 09sodiumch.pdf V07AB R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 3,5GBQ
0142223 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 2,5GBQ
0142222 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 5GBQ
0142225 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 5,5GBQ
0142226 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 6GBQ
0142227 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 7GBQ
0142228 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 7,5GBQ
0142229 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 8GBQ
0142230 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 9GBQ
0142231 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 10GBQ
0142232 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 11GBQ
0142233 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 12GBQ
0142234 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 13GBQ
0142235 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 15GBQ
0142236 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08