Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLOXAL 3MG/G OPH UNG 3G
0056676 64/ 368/00-C floxal.pdf floxal.pdf S01AE01 R
FLOXAL 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0056675 64/ 367/00-C floxal.pdf floxal.pdf S01AE01 R
OFLOXACIN ELC 3MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0244913 64/ 635/15-C ofloxacine.pdf ofloxacine.pdf S01AE01 R
OFLOXACIN ELC 3MG/ML OPH GTT SOL MDC 20X0,5ML
0244914 64/ 636/15-C ofloxacine.pdf ofloxacine.pdf S01AE01 R
OFLOXACIN ELC 3MG/ML OPH GTT SOL MDC 20X0,5ML
0115802 64/ 636/15-C     S01AE01 B
OFLOXACIN ELC 3MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0115801 64/ 635/15-C     S01AE01 B
OFLOXACIN-POS 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0183668 64/ 686/12-C ofloxacinp.pdf ofloxacinp.pdf S01AE01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09