Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APROKAM 50MG INJ PLV SOL 20
0181479 64/ 535/12-C aprokam.pdf aprokam.pdf S01AA27 R
APROKAM 50MG INJ PLV SOL 10
0181478 64/ 535/12-C aprokam.pdf aprokam.pdf S01AA27 R
APROKAM 50MG INJ PLV SOL 1
0181477 64/ 535/12-C aprokam.pdf aprokam.pdf S01AA27 R
APROKAM 50MG INJ PLV SOL 10+10J
0219857 64/ 535/12-C aprokam.pdf aprokam.pdf S01AA27 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09