Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOBREX 3MG/G OPH UNG 3,5G
0225174 64/ 128/91-C tobrex.pdf tobrex.pdf S01AA12 R
TOBREX 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0225175 64/ 106/87-C tobrex.pdf tobrex.pdf S01AA12 R
TOBREX 3MG/G OPH UNG 3,5G
0093207 64/ 128/91-C     S01AA12 B
TOBREX 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0086264 64/ 106/87-C     S01AA12 B
TOBREX LA 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0225173 64/ 257/05-C tobrexla.pdf tobrexla.pdf S01AA12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09