Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FENISTIL 1MG/ML POR GTT SOL 1X20ML
0173500 24/ 129/92-S/C fenistil.pdf fenistil.pdf R06AB03 R
FENISTIL 24 4MG CPS PRO 20
0218003 24/ 522/97-C fenistil24.pdf fenistil24.pdf R06AB03 R
FENISTIL 24 4MG CPS PRO 10
0218002 24/ 522/97-C fenistil24.pdf fenistil24.pdf R06AB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05