Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOPRONT SIRUP 6MG/ML SIR 1X60ML
0107230 36/ 556/99-C levopront.pdf levopront.pdf R05DB27 R
LEVOPRONT SIRUP 6MG/ML SIR 1X200ML
0125205 36/ 556/99-C levopront.pdf levopront.pdf R05DB27 R
LEVOPRONT 60MG TBL NOB 20
0136667 36/ 586/16-C levopront.pdf levopront.pdf R05DB27 R
LEVOPRONT SIRUP 6MG/ML SIR 1X120ML
0107231 36/ 556/99-C levopront.pdf levopront.pdf R05DB27 R
LEVOPRONT 60MG TBL NOB 10
0136666 36/ 586/16-C levopront.pdf levopront.pdf R05DB27 R
LEVOPRONT KAPKY 60MG/ML POR GTT SOL 15ML II
0191929 36/ 555/99-C levoprontk.pdf levoprontk.pdf R05DB27 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09