Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MUCOSOLVAN 7,5MG/ML POR SOL/INH SOL 60ML
0103391 52/ 121/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 30
0151735 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 7,5MG/ML POR SOL/INH SOL 50ML
0045333 52/ 121/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 50
0045325 52/ 122/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 20
0045324 52/ 122/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 10
0223152 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 20
0223153 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 30
0223154 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 40
0223155 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 50
0223156 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 20
0223157 52/ 122/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 50
0223158 52/ 122/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 7,5MG/ML POR SOL/INH SOL 60ML
0223159 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 7,5MG/ML POR SOL/INH SOL 100ML
0223160 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 7,5MG/ML POR SOL/INH SOL 50ML
0223161 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 10
0127069 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 50
0151737 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN JUNIOR 3MG/ML SIR 100ML
0223146 52/ 123/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN JUNIOR 3MG/ML SIR 200ML
0223145 52/ 123/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN JUNIOR 3MG/ML SIR 200ML
0100282 52/ 123/81-C     R05CB06 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09