Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELAR 5MG TBL MND 28
0153254 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 98
0153253 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 98
0153252 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 56
0153251 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 56
0153250 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 28
0153249 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 28
0153248 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 98
0153265 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 98
0153264 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 56
0153263 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 56
0153262 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 28
0153261 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 28
0153260 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 56
0153257 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 7
0231925 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 14
0231926 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 20
0231927 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 28
0231928 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 30
0231929 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 50
0231930 14/ 879/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09