Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONKASTA 5MG TBL MND 200
0165626 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 7
0165627 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 10
0165628 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 14
0165629 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 20
0165630 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 28
0165631 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 30
0165632 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 49
0165633 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 50
0165634 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 56
0165635 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 84
0165636 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 90
0165637 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 98
0165638 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 100
0165639 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 140
0165640 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 10
0165598 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 98
0153258 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 98
0153259 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 56
0153256 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 28
0153255 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09