Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 5MG TBL MND 200 II
0232203 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 50 II
0232170 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 56 II
0232171 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 60 II
0232172 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 84 II
0232173 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
MIRALUST 5 MG 5MG TBL MND 14
0198798 14/ 466/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MIRALUST 5 MG 5MG TBL MND 7
0198797 14/ 466/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MIRALUST 10 MG 10MG TBL FLM 14
0202948 14/ 467/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MIRALUST 10 MG 10MG TBL FLM 7
0202947 14/ 467/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MIRALUST 10 MG 10MG TBL FLM 28
0156196 14/ 467/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MIRALUST 5 MG 5MG TBL MND 28
0156192 14/ 466/10-C miralust.pdf miralust.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 7
0165597 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 200
0165641 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 14
0165599 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 20
0165600 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 28
0165601 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 30
0165602 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 49
0165603 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 50
0165604 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 56
0165605 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09